Retourbeleid

Je hebt het recht om je bestelling tot 14 dagen na ontvangst te annuleren en te retourneren. Dit kan zonder opgaaf van redenen. Je krijgt dan het volledige bedrag inclusief verzendkosten vergoed. Je betaalt zelf de kosten van de retourzending. 

Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, verstuur je het product met alle toebehoren in de originele staat en verpakking binnen 14 dagen naar ons terug. Na ontvangst en goedkeuring van jouw retour boeken we het volledige bedrag binnen 14 dagen terug via jouw oorspronkelijk gebruikte betaalmethode. Indien het product niet meer ‘als nieuw’ verkocht kan worden, kan Hampton Bay besluiten minimaal 25% van het aankoopbedrag in te houden.

Je kunt jouw retour melden door een e-mail te sturen naar service@hamptonbay.nl. Vermeld hierbij je ordernummer, terug te vinden in jouw bevestigingsmail. Indien je een klacht hebt over jouw ontvangen product, vragen wij je zo goed mogelijk de klacht te omschrijven en foto’s toe te voegen aan de mail.

Indien het een op maat gemaakt product betreft, heb je helaas geen herroepingsrecht.

Return policy

If you are a EU-citizen, you have the right to return your items within 14 days after you have received your order. This is possible without giving a reason. You will be reimbursed the full amount including shipping costs. You pay the costs of the return yourself.

If you make use of your right of withdrawal, you must return the product with all accessories in its original condition and packaging to us within 14 days. After receiving and approval of your return, we will refund the full amount within 14 days via your originally used payment method. If the product can no longer be sold 'as new', Hampton Bay may decide to withhold a minimum of 25% of the purchase price.

You can report your return by sending an e-mail to service@hamptonbay.nl. Mention your order number, which can be found in your confirmation email. If you have a complaint about your received product, we ask you to describe the complaint as well as possible and to add photos to the email.

If it concerns a custom-made product, you unfortunately have no right of withdrawal.

 

Klachten

Wij doen er alles aan om je bestelling veilig en in goede orde te laten bezorgen door onze partners. Indien je bestelling onverhoopt toch beschadigd is geraakt, vragen wij je contact op te nemen met onze Service afdeling door een e-mail te sturen naar service@hamptonbay.nl. Stuur een foto mee van de klacht en vermeld tevens je ordernummer, te vinden in de bevestigingsmail. 

Complaints

We do everything we can to have your order delivered safely and in good order by our partners. In the unlikely event that your order has been damaged, we ask you to contact our Service Department by sending an e-mail to service@hamptonbay.nl. Send a photo of the complaint and also state your order number, which can be found in the confirmation email.