Taal

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Hampton Bay, gevestigd in Passage Molenpoort 38 te Nijmegen. Deze website is louter bedoeld als een informatieve en inspirerende website en derhalve een presentatieplatform voor de winkel.

Alle inhoud op deze website - waaronder teksten, logo’s, foto’s en illustraties - is (intellectueel) eigendom van Hampton Bay, haar eigenaar of haar leveranciers, of namens hen rechthebbenden. Duplicatie hiervan, op welke wijze ook en voor welk doel ook, is uitsluitend toegestaan voor particulier gebruik. Voor commercieel gebruik kunt u mailen naar info@hamptonbay.nl.

Ofschoon deze website met de uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, kan het zijn dat zij onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie bevat over producten en prijzen. Bovendien kan de informatie op deze website voortdurend veranderen. U kunt aan de informatie op deze website dan ook geen enkel recht ontlenen.

Als u een klacht heeft over deze website of de verstrekte informatie daarop, kunt u dit doorgeven op dit e-mailadres: info@hamptonbay.nl.